Laptop Windows XP

Laptop Windows XP - chuyên mua bán Laptop cho dân kỹ thuật, laptop chạy windows xp sp2 sp3, laptop có cổng com cho kỹ thuật. Bảo hành 3 tháng.